Bureau

OPSTART : analyse programma bouwheer, budget, concept uitwerken
VOORONTWERPSTUDIE : contact stedenbouwkundige diensten ivm technische en stedenbouwkundige voorschriften, wettelijke haalbaarheid van het project
VOORONTWERP : zoeken naar verschillende oplossingen vanaf een eerste verkennende schets op papier, tot het digitaal uitwerken in 2D en vormgeving in 3D-beelden, opmaken van een kostenraming,
OMGEVINGSVERGUNNING (bouwaanvraag): opmaken bouwplannen en documenten, ingeven in het omgevingsloket
UITVOERING : uitvoeringsplannen, beschrijvende meetstaat, prijsaanvragen en vergelijken offertes, afstemmen met stabiliteitsingenieur, epb-verslaggever, veiligheidscoördinator, aanstelling uitvoerders i.s.m. de bouwheer, werfvergaderingen, opmaken van werfverslagen
OPLEVERING

Het bureau werkt samen en doet beroep op de kennis van een team van externe specialisten zoals stabiliteitsingenieurs, epb-ventilatie- en veiligheidscoördinatoren. Het staat de bouwheer echter vrij om eigen specialisten voor te stellen.
Het definitief aanstellen van de uitvoerders en externe specialisten gebeurt steeds in samenspraak met de bouwheer.

Zowel nieuwbouw- als verbouwingswerken behoren tot het werkdomein van het bureau. Vormgeving van modern tot klassiek.

Een uitgebreid gesprek is onontbeerlijk om enerzijds als architect een goed beeld te krijgen wat u als bouwheer wenst te realiseren, anderzijds wat u als bouwheer mag verwachten van de taken van de architect (lees verplichte taken) de inhoud en zijn werkwijze.

Het ontwerpen van een woning is meer dan ‘een plannetje tekenen’. Iedereen kan ‘tekenen’ op zijn manier, maar niet iedereen kan ontwerpen. Door te spelen met lijnen, vlakken, volumes, licht en contrasten wordt er gezocht naar een unieke beleving in het ontwerp. Dat is het esthetisch hoofdstuk.
Zoals een wijn in balans moet zijn in zuurheid, fruitigheid, tannines en alcoholgehalte, moet de woning in balans zijn op esthetisch valk, materiaal gebruik en vooral praktisch ontwerpen.
Een ontwerp wordt niet zomaar uit de mouwen geschut of rolt ‘uit de computer’.
Een definitief ontwerp is het resultaat van een zoekproces. Binnen hetzelfde programma wordt gezocht naar meerdere oplossingen om zo met de bouwheer tot een definitief uitgebalanceerd ontwerp te komen.